fbpx

Работят ли публично-частните партньорства в държавното висше образование? И още как!

Ако четете този текст, вероятно <a> случайно сте попаднали на него, докато преглеждате новите обяви в job board-а на DEV.BG; <b> сте senior IT специалист, който редовно споделя опита си със студенти; <c> се чудите как да привлечете още десет DevOps-а в отбора си или <d> не вярвате, че партньорството между български държавен университет и tech компания е нещо повече от поредната PR кампания. Донякъде разбираемо, защото медиите не се избиват да отразяват подобни сътрудничества. Това продължава да подхранва клишето, че в държавните учебни заведения не се случва нищо вълнуващо и са застинали някъде там във времето. Но зад академичните сайтове и планините от корпоративни прессъобщения всъщност се крият много и ефективни дейности.

Малко статистика: кандидат-студентите в страната могат да избират между 52 висши учебни заведения, 38 от които държавни. Осем от тях предлагат специалност „Информатика и компютърни науки“, тринадесет — „Комуникационна и компютърна техника“, а в седем се изучава „Математика“. Тези университети имат впечатляваща история и си сътрудничат с бизнеса от години — почти десет като Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград (ЮЗУ), повече от двадесет в случая на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) или чак от далечната 1969 г. като Икономическия университет (ИУ) във Варна. Мимоходом ще припомним, че първите специалисти по информатика завършват през 1962 г.

Механика на партньорствата

Освен че са дългогодишни, в повечето случаи тези партньорства са и дългосрочни и се реализират под формата на официални договори и чрез създадени за целта университетски структури. „Институционализираме сътрудничеството с компании и организации чрез подписване на двустранни споразумения. Те са основа за различни съвместни инициативи. Партньорствата ни са с трайни резултати и ги надграждаме с допълнителни активности,“ коментира доц. д-р Росен Кирилов, зам.-ректор по дигитализация и киберсигурност в УНСС.

Преди десет години ИУ-Варна основава Център за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии. „Една от целите му е създаване на контакти с IT бизнеса, както и развиване на студентския и преподавателски потенциал. „От съществуването му активно стартираха публично-частните партньорства с компании от сектора“, обяснява Петя Петрова, зам.-директор на центъра. Университетът разполага и с Център за кариери, предприемачество и маркетинг, който развива специализираната мрежа UEBN за сътрудничество с бизнеса и организира редица инициативи.

Стажове, стипендии, платформи

Областите на публично-частно сътрудничество са многообразни, като осигуряването на различни възможности за стаж и стипендии от страна на бизнеса е една от най-познатите. През 2012 г. SAP Labs България започва да предлага студентски практики в рамките на SAP ITversity — програма, която обединява всички образователни инициативи на компанията в страната. „Целта ни е да предоставим възможност на кандидатите да натрупат практически умения, да се учат от опитни колеги и да почувстват атмосферата в един глобален софтуерен гигант,“ споделя Кристина Шолева, координатор „Обучения и развитие“. Практиката се провежда в гъвкав формат от 160 часа, като студенти от различни университети кандидатстват за участие, а финалистите се избират след процес на подбор, в който участват и бъдещите им наставници. „Младите таланти стават част от различни екипи и работят по реални проекти в компанията с подкрепата на своите ментори.“ През последни пет години близо 50 студенти, избрани измежду повече от 400 кандидати, са се възползвали от възможността за практика в компанията.

VMware работят с университетите в страната от 15 години. „Участваме в кариерното развитие и менторството на следващото поколение IT специалисти. Всяка година сме част от кариерните събития в университетите, на които колеги споделят своя професионален път. Организираме сесии и срещи с тях, а вече стотици студенти са преминали през стажантската ни програма,“ разказва Веселин Арнаудов, директор на Advance Development Center. Компанията има и специална програма за насърчаване на повече момичета да се насочат към STEM (природни науки, технологии, инженерни науки и математика), като от тази година им предлага и стипендия за висше образование.

Много IT организации подкрепят обучаващите се в ИУ-Варна чрез Фонда за подпомагане на талантливи студенти. „Дарените средства отиват за стипендии, които им помагат да развият пълния си потенциал. Обикновено ги оползотворяват за курсове, закупуване на лицензи и софтуер или финансиране на обучението си,” уточнява Петя Петрова.

Университетската платформа UEBN също подпомага реализацията на завършващите, като включилите се в нея компании ги консултират. Към момента в системата са се регистрирали 2777 работодатели, 12% от които са от IT сферата, и през нея са преминали 5208 програми за професионално практическо обучение. В платформата са публикувани 2457 обяви за стаж и работа, по които са кандидатствали 3476 студенти,” допълва Ивелина Тодорова-Янкова, директор на Центъра за кариери, предприемачество и маркетинг към ИУ-Варна.

От доц. д-р Ирена Атанасова, ръководител на катедра „Информатика“ към природо-математическия факултет на ЮЗУ, разбираме, че студентите от специалностите „Информатика“ и „Информационни системи и технологии“ имат и дисциплина „Стаж в IT фирма“. „Студентите също ходят на стаж по проект „Студентски практики“ в компании, с които си сътрудничим от почти осем години, но за нас подобни партньорства са трудни, защото този тип бизнес е изнесен предимно в София“. Въпреки това местни IT компании участват в съставянето и актуализирането на учебните програми и водят отделни дисциплини.

Активнa роля в образователния процес

Това също не е новост, но е ключов фактор за поддържане качеството на висшето образование, а оттам и на качествената подготовка на завършващите студенти.

Една от последните инициативи на EPAM в тази посока е сътрудничество с Факултета по математика и информатика (ФМИ) на СУ „Св. Климент Охридски“. „От началото на зимния семестър на тази академична година EPAM ще подпомага новата бакалавърска програма „Анализ на данни“. Вярваме, че това партньорство ще остави трайна следа в академичния и кариерен път на младите таланти, защото с висококачественото образование на университета и експертния опит на EPAM студентите ще получат достъп до най-новите технически познания,“ споделя Владимир Начев, EPAM Bulgaria Country Head. Служители на компанията ще преподават в някои от курсовете в програмата, както и по други предмети от портфолиото на факултета, а по време на презентации и дни на отворени врати ще запознаят студентите с различни технологии в областта на обработката и анализа на данни, машинното самообучение, изкуствения интелект и други решения, които използва EPAM. Компанията също ще осигури стипендии за най-добрите студенти в програмата, както и ще предостави техника и компютърно оборудване за нуждите на обучението във ФМИ.

Кристина Шолева разказва, че през учебната 2012/2013 г. SAP Labs България стартира партньорство с университети в страната, което дава възможност на студентите да запишат нови курсове с практическа насоченост, създадени в рамките на това партньорство. „Програмата и съдържанието на курсовете са подготвени от различни екипи в компанията, а днес продължаваме да предлагаме шест курса във Факултета по математика и информатика към Софийския университет.” Служителите на SAP Labs България се включват в образователните дейности на доброволен принцип и благодарение на отдадеността и усилията им, последните новости от света на Java, IoT, Front-End Web Development, User Experience & Design of Software Products и други са достигнали до над 2400 студенти.

Bosch също подкрепя образованието от години. „Имаме изключително добри взаимоотношения с всички университети в България, а с ТУ-София сключихме десетгодишен договор за създаване на новата специалност „Интелигентни системи и изкуствен интелект“,” разказва Константин Конов, главен изпълнителен директор на „Роберт Бош България”.

Людмил Мутафчиев, ръководител на инженерен отдел в Бош Инженеринг Център София, е един от хората, които отговарят за новата програма: „От самото си създаване през 2019 г. Бош Инженеринг Център София подкрепя образованието и професионалното развитие на младите хора у нас чрез дуално обучение, стажантски програми и работа с университетите. Разширихме сътрудничеството си с ТУ и експерти от центъра ще имат водеща роля в специалния практически модул „Интелигентни технологии за автомобилната индустрия“, като е предвиден и триседмичен преддипломен стаж в Бош Инженеринг Център София.“

Компанията се включва в изготвянето на програмата, уточняване на детайлите и профилирането в трети и четвърти курс — от software development, тестване и интеграция до всичко необходимо за създаването на цялостен софтуерен продукт за автомобилната индустрия.

VMware България съдейства за повишаване знанията на студентите чрез множество обучителни програми, които включват курсове, дискусии и презентации на експерти от компанията. „Преди няколко години стартирахме съвместен проект с ТУ-София с цел да създадем среда за развитие на иновации чрез предоставяне на технологии и инженерен опит от страна на VMware,“ допълва Веселин Арнаудов. Няма как да не припомним за партньорството на компанията с Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии INSAIT, чрез което VMware подкрепи високотехнологичната научно-изследователска дейност в България и Европа. Грантът в размер на 1.5 млн. долара ще бъде инвестиран в привличане както на преподаватели, международни учени и изследователи, така и на докторанти в сферите на компютърните науки, системното инженерство, изкуствения интелект, киберсигурността, съхранението и преноса на данни.

Университетите също проактивно привличат бизнеса в образователния процес. ИУ-Варна например са разработили проекта IT Masterclass — всяка година се формира група от най-добрите студенти в IT специалностите на университета, а ментори от компании в сектора споделят опит, реални проекти и новости от света на роботиката, изкуствен интелект, блокчейн и др. В резултат 75% от участниците започват работа в партньорските компании. „В западните страни университетите са финансово подпомагани предимно от бизнеса, защото пазарът на труда се нуждае от висококвалифицирани кадри, каквито може да произведе само бизнес намесата в образованието. С проекта IT Masterclass се стремим да наложим точно такъв модел, който е уникален в страната. Това е инвестиция в бъдещето както на студентите, така и на IT бизнеса в България,“ казва Петя Петрова. Освен това от тази година кариерният център на ИУ-Варна развива и нова дейност — бизнес акселераторът UEVA, който подкрепя студентски стартъпи и в който също участват компании от сектора.

Ивелина Тодорова-Янкова подчертава част от ползите за организациите: чрез участието си в акселератора фирмите обвързват бранда си с предприемачеството и иновациите, привличат таланти, поставят практически проблеми за решаване и намират възможности за инвестиране в нови бизнес идеи.

Подобряване на материалната база

По същия начин, по който IT работодателите не спират да се грижат за комфортната работна среда на своите служители, така и много от тях се включват в подобряването на материалната база, в която се обучават бъдещите специалисти.

„През 2019 г. клубът по роботика към ТУ–София ни сподели, че имат проблем да се  самофинансират. Бяхме изключително впечатлени от подготовката им — представиха ни реалистичен и обмислен списък с решенията, които бяха взели по отношение търсене на финансов партньор. С радост се отзовахме, защото да се учиш и развиваш е основна ценност за всички нас в Zühlke,“ разказва Диана Еленкова, управляващ директор на Zühlke България. През последната година клубът организира различни инициативи, като Zühlke предоставят комплекти Raspberry Pi и съфинансират наградите на националното състезание по 3D проектиране и моделиране за ученици. „Радваме се, че тази година са си поставили още по-амбициозни цели и оборудват ново, по-голямо пространство в ТУ-София, за което също ги подкрепяме.“

VMware също осигурява финансова подкрепа на университети в страната за подобряване на материалната база и цялата образователна среда. Като част от партньорството си с ТУ-София, Бош Инженеринг Център София ще оборудва и лаборатория: „Осигуряваме всичко необходимо — компютърна техника, развойни китове, специфични измервателни уреди. Това ще е лаборатория, в която ще може да се работи близо до средата на специалистите в тази област, защото няма да им липсва абсолютно нищо,“ казва Людмил Мутафчиев.

И SAP Labs България финансират изграждането на специализирани кабинети и лаборатории в гимназии и университети в страната. Кристина Шолева споделя: „Студентите от ФМИ имат възможност да експериментират и да разширяват познанията си в IoT сферата в специалната зала Robotics & Internet of Things, която беше изградена и оборудвана изцяло с подкрепата на SAP.“

Успешните публично-частни партньорства между държавните университети и IT организациите са видими и „на сцената“. „Редица съвместни инициативи са реализирани с водещи компании от сектора. Някои от примерите в тази посока са А1 Академия, конференцията по киберсигурност BSides 2022, съвместни конференции с Vivacom и много други. Благодарения на тях значителен брой студенти са информирани за последните новости в IT сектора,“ казва доц. д-р Росен Кирилов (УНСС).

В допълнение на ежегодния форум „Кариери“ и редовните събития на клуб „Алумни и партньори“ ИУ-Варна организира и седмица на дигиталното обучение (Digital Force Week), (онлайн) лекции и уъркшопи с IT специалисти и предоставя оборудвани помещения за провеждането на хакатона Sea Game Jam.

Ползите за българското висше образование

Те са очевидни, но ще ги изтъкнем като напомняне, че развитието на сектора зависи от качеството на образованието и това, което бизнесът би се ангажирал да връща обратно на университетите, за да поддържа баланса между търсенето и предлагането на така нужните му таланти.

За проф. д-р Георги Димитров, зам. декан на факултета „Информационни технологии” в УниБИТ, основната полза за институцията е приемането на опит в областта на ICT, но бизнесът може допълнително да подпомогне висшето образование, като участва още по-активно в учебния процес, спонсорира отделни направления и реализира съвместни проекти с университетите. Доц. д-р Ирена Атанасова от ЮЗУ казва, че „Учебните ни планове и програми са съобразени с изискванията на бизнеса, а студентите получават съвременни и актуални знания.“

Доц. д-р Росен Кирилов от УНСС споделя: „Основните ползи от тези сътрудничества са реализираните многобройни възможности за кариерно развитие на студентите ни. Друг сериозен аспект е привличането на водещи компании в разработваните от отделните катедри учебни планове, както и организирането на редица отворени лекции, семинари и др.” Но споделя и очаквания партньорството да се засили по отношение на споделените реални казуси, примери и задачи за дипломни проекти, както и по-активното участие на лектори с опит в образователния процес.

За Петя Петрова от ИУ-Варна ползите също са кристално ясни: студентите се запознават с нови технологични решения и участват в създаването на иновации, а университетът прилага добри бизнес практики и методи в обучението, както и е адекватен по отношение на това какво се търси на пазара на труда, за да може бързо да смени учебни програми и да предложи нови специалности.

Мотивацията на бизнеса

Основното неизвестно в уравнението — липсата на достатъчно и добре подготвени кадри, не е единствената причина компаниите да подкрепят висшето образование в България.

„Служителите ни са горди със знанията и опита си и с удоволствие го споделят като преподаватели или в рамките на технически конференции със студентите, които се интересуват от кариера в областта на IT. Обмяната на know-how, постоянното обучение в новите технологии, както и надграждането на уменията са заложени в цялостната политика на EPAM,“ казва Владимир Начев. Освен това партньорството на компанията с ФМИ ще мотивира част от служителите да повишат и академичната си квалификация. „Искаме да изградим устойчиво партньорство, което да се разгърне и в други направления, освен подпомагането на обучението и кариерното развитие на студентите. На следващ етап бихме си сътрудничили с преподаватели и изследователи от ФМИ за създаването на нови и модифицирането на съществуващи методи от машинното самообучение и изкуствения интелект и на други дигитални иновации.“

Експертите на VMware също допринасят за висшето образование по свое собствено желание: „Всеки служител разполага с 40 работни часа годишно, които да инвестира в такъв тип дейност. Ние насърчаваме служителите си да влагат своя професионализъм в обществени и лични каузи. Мотото на VMware Foundation е ”Serve. Learn. Inspire” и зад тези три думи се крие концепцията, в която вярваме — когато даряваш време и труд, научаваш нови неща от средата, в която попадаш, и едновременно с това вдъхновяваш останалите с примера си. Колегите, които участват в подобни инициативи, развиват нови умения, а социалната им ангажираност и мотивация се повишават,“ споделя Веселин Арнаудов.

Кристина Шолева от SAP Labs България споделя, че „най-голямата мотивация за ангажиране с образователни партньорства и дейности е възможността да откриеш и работиш с талантливи младежи, които са избрали да продължат своето образование в България. Удоволствие е да общуваме с млади хора, да им помогнем в тяхното кариерно развитие и да им покажем предимствата на избора на професионална реализация в страната ни.”

Бош Инженеринг Център София постоянно инвестира в кариерното развитие и ориентация на IT таланти, а професионалистите от екипа приемат за своя мисия да предават уменията си в аутомотива като ментори и ролеви модели. Людмил Мутафчиев споделя: „Винаги съм имал желание да подкрепям бъдещите специалисти и такива, които тепърва навлизат в нашата сфера, да им помогна да се ориентират и да разберат какво е важно за тях, какво им е интересно, за да могат да го доразвият и да натрупат опит. Това е съвсем нормално за мен и екипа ни, както и за повечето старши инженери в нашата индустрия.” Константин Конов го допълва: „Много е важно да се покаже на младите хора, че в България има добра перспектива, има смисъл да се учи в университет и е важно човек да се постарае повече, за да може да се реализира успешно и след това да пожъне успехи в работата си.”

Не може да не се съгласим — в България със сигурност има перспектива за развитие в областта на информационните технологии, която не спира да се подобрява с подкрепата на различни компании и желанието на самите университети да надграждат експертизата си. Така, рамо до рамо със своите партньори, те заедно насърчават не само растежа на компютърните науки в страната, но и цялостното ни икономическо развитие.

Оригинална публикация: https://dev.bg/digest/universities-and-it-companies-partnerships-dc01/

Свържете се с нас

В момента не сме на линия, но това не трябва да ви спира да ни пишете – ще ви отговорим възможно най-скоро.

Не се чете? Сменете текста. captcha txt